Tafsīr Sūrah al-Qamar, an-Najm, at-Tūr تفسيرسورة القمر النجم الطور

Published: 12 July 2013
Hits: 2642

 

 

 

Tafsīr Sūrah #54 al-Qamar  تفسيرسورة القمر 

 

 stars

Tafsīr Sūrah #53 an-Najm  تفسير سورة النجم

toor

Tafsīr Sūrah #52 at-Tūr  تفسير سورة الطور